Kiirgustöötajate isikudooside kiirgusseire

Prindi

Kiirgustöötajate isikudooside mõõtmine, sh
- isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimine;
- muudatuste vormistamine kiirgustöötajate nimekirjas;
- isikudosimeetri kaotamisest teavitamine.

Find the information in English here.

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamine, sh
- kiirgustöötajate doosiandmete sisestamine Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrisse;
- doosiregistrist väljavõtte vormistamine taotluse alusel;
- välistöötaja doosikaardi väljastamine taotluse alusel.

Find the information in English here.

Kontaktandmed:
- kiirgusosakonna üld e-posti aadress: kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee;
- kiirgusosakonna posti aadress: Kopli 76, 10416 Tallinn;
- kiirgusosakonna kiirgusseire büroo TLD-peaspetsialistid:

  • Kiira Kornõševa, e-post: kiira dot kornoseva at keskkonnaamet dot ee, tel. 664 4904;
  • Tatjana Bukarina, e-post: tatjana dot bukarina at keskkonnaamet dot ee, tel. 664 4915.

Taotluste vormid, juhendid, õigusaktid:
  Vormid (digiallkirjastamisel palun lisada lõppu märge „allkirjastatud digitaalselt“)
- isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimise taotlus (doc; pdf);
- taotlus muudatuste vormistamiseks kiirgustöötajate nimekirjas (odt; doc; pdf);
- isikudosimeetri kaotamisest teavitamise vorm (odt; doc; pdf);
- taotlus riiklikust kiirgustöötajate doosiregistrist väljavõtte saamiseks (odt; doc; pdf);
- välistöötaja doosikaardi väljastamise taotlus (odt; doc; pdf).
  Juhendid
- Nõuded isikudosimeetri kasutajale;
- Osapoolte kohustused isikudosimeetrite väljastamisel, kasutamisel ja tagastamisel;
- Välistöötaja doosikaardi taotlemise, väljastamise, täitmise ja tagastamise juhend;
- Juhis ettevõtjale välistöötaja doosikaardi täitmiseks (eesti ja inglise keeles).
  Õigusaktid
- Kiirgusseadus;
- Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad;
- Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus
- Välistöötaja kiirgusseire andmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm.

Hinnakiri.