Kiirgustegevusluba

Prindi

Vastavalt kiirgusseadusele on kiirgustegevus mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust tehislikest või looduslikest kiirgusallikatest.

Kiirgustegevus on muu hulgas:
1) radioaktiivse aine tootmine, töötlemine, kasutamine, omamine, hoidmine, ladustamine, vedu, sealhulgas sisse- ja väljavedu, ning vahe- ja lõppladustamine;
2) ioniseerivat kiirgust emiteeriva ja suurema kui 5-kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötava elektriseadme kasutamine;
3) tuumakäitise käitamine.

Kiirgustegevusluba annab õiguse läbi viia kiirgustegevust. Kiirgustegevuse alustamine või tegutsemine kiirgustegevusluba nõudval kiirgustööl ilma kiirgustegevusloata on keelatud.

Kiirgustegevusluba on vaja:
1) tuumkütusetsükli mis tahes rajatise ekspluateerimiseks, sulgemiseks ja dekomissioneerimiseks;
2) radioaktiivse aine ja seda sisaldavate toodete tootmiseks, kasutamiseks, hoidmiseks ning veoks, sealhulgas sisse- ja väljaveoks;
3) elektrikiirgusseadmete kasutamiseks ja hoidmiseks;
4) radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ja veoks;
5) suurenenud looduskiiritusega seotud tegevuseks, mille korral looduslikest radionukliididest põhjustatud kiirgus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline.

Kiirgustegevusluba ei ole vaja tegevuseks, milles:
1) kasutatavate radionukliidide aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon on väiksem kui väljaarvamistase;
2) kasutatakse elektrikiirgusseadet, mille töötamise ajal ei ületa doosikiirus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel ühte mikrosiivertit tunnis ja millel on kehtiv tüübikinnitus. Tüübikinnitus ei ole nõutav visuaalkuvamise katoodkiirte toru või muu kuni 30-kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötava elektrikiirgusseadme kasutamisel.
3) kasutatakse kinnist kiirgusallikat sisaldavat seadet, mille töötamise ajal ei ületa doosikiirus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel 1 mikrosiivertit tunnis (µSv/h) ning millel on kehtiv tüübikinnitus ja mille ohutustamise kava on kooskõlastatud Keskkonnaametiga.

Kiirgusallikat tohib paigaldada, remontida ja hooldada ainult isik, kellele on nimetatud tegevuseks antud kiirgustegevusluba. Remondi-ja hooldustööd, mis ei ole seotud kiirgusallika kiirgust tekitavate osadega, tohib teha kiirgustegevusloata
 

Õigusaktid

Lisainfo:

Keskkonnaameti Kiirgusosakond
Üldtelefon + 372 664 4900
e-post: kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee
posti aadress: Kopli 76, 10416 Tallinn
 

Kiirguskaitse büroo kontaktid:

Karin Muru

juhataja

Kiirguskaitse büroo

karin dot muru at keskkonnaamet dot ee
6644917, 53063562

Jelena Šubina

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

leena dot subina at keskkonnaamet dot ee
6644914, 53032536

Kristel Kilk

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

kristel dot kilk at keskkonnaamet dot ee
664 4922

Siiri Koidla

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

siiri dot koidla at keskkonnaamet dot ee
664 4926

Margit Kuulmann

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

margit dot kuulmann at keskkonnaamet dot ee
664 4908, 5649 9104

Marina Lacis

kiirguskaitse peaspetsialist

Kiirguskaitse büroo

marina dot lacis at keskkonnaamet dot ee

664 4907, 5684 5944