Kiirgustegevusluba

Prindi

Kiirgustegevusluba annab õiguse läbi viia kiirgustegevust. Vastavalt kiirgusseadusele on kiirgustegevus mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust tehisallikate kiirgusest või looduslikest kiirgusallikatest, kui looduslikke radionukliide töödeldakse nende radioaktiivsuse, lõhustatavuse või tuumasünteesi omaduste pärast. Kiirgusallikat tohib paigaldada, remontida ja hooldada kiirgustegevusluba omav isik. Remondi-ja hooldustööd, mis ei ole seotud kiirgusallika kiirgusttekitavate osadega, tohib teha kiirgustegevusloata.

Selline tegevus on muu hulgas:
1) radioaktiivse aine tootmine, töötlemine, kasutamine, omamine, ladustamine, vedu, riiki sisse- ja riigist väljavedu ning ajutine või lõppladustamine;
2) ioniseerivat kiirgust emiteeriva ja suurema kui viie kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötava elektriseadme kasutamine.

Loa saamiseks tuleb esitada taotlus ja tasuda riigilõiv.

Kiirgustegevusloa:

Õigusaktid

Lisainfo

Kontaktisik: Kaive Päeva 6644900