Noore looduskaitsja kursus Junior Ranger 2015

Prindi

Keskkonnaamet korraldab 29. juunist 3. juulini Eestimaa rahvusparkides noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri  kursused.  Kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber. Kursustel osaleb 100 rahvusparkides või nende lähipiirkondades elavat 13–17-aastast loodushuvilist noort, kes on kursustele valitud aineõpetajate soovituste ja oma motivatsioonikirjade alusel.

Kursused toimuvad Lahemaa rahvuspargis Ojaäärse loodusmajas, Vilsandi rahvuspargis Pilguse Mõisas, Matsalu rahvuspargis Metsküla algkoolis, Karula rahvuspargi külastuskeskuses ning Soomaal Vanaõue Puhkekeskuses.

Viie päeva jooksul toimuvad retked loodusesse, mille käigus õpitakse tundma piirkonnale omaseid taime- ja loomaliike, viiakse läbi loodushoiutöid, loomingulisi tegevusi ning tutvutakse kohalike kultuuriväärtustega. Kursustel antakse ülevaade erinevate riigiasutuste rollist ja ülesannetest keskkonnakaitses, samuti antakse juhiseid, kuidas looduses hakkama saada ning esmaabi anda. Noored löövad käed külge ka praktilistele loodustöödele, näiteks paigaldatakse  Raido Konti juhendamisel Karula rahvusparki ulukikaamera, Vilsandil salvestatakse looduse hääli, Matsalus meisterdatakse looduslikke materjale, Soomaal tutvutakse kotkauurijate tööga ning Lahemaal mängitakse läbi keskkonnareostuse likvideerimist. Seeläbi tekib noortel võimalus anda oma panus rahvuspargi loodus- ja kultuuripärandi säilimisele ning edasiarendamisele.

Kursuse lõpetuseks läbivad õpilased teadmiste kontrolli ning saavad Junior Rangeri tunnistuse.

KURSUSTE PÄEVAKAVAD
Lahemaa rahvuspark
Vilsandi rahvuspark
Matsalu rahvuspark
Karula rahvuspark
Soomaa rahvuspark

Kursuste kaks parimat noort võivad esindada Eestit järgmisel suvel rahvusvahelisel kursusel Europarc Junior Ranger. Möödunud aasta tublimad noored, Kristel Serg Karula rahvuspargist ja Annely Kasela Vilsandi rahvuspargist, sõidavad 11. juulil koos juhendaja Reet Vaiksaluga Soome Nuuksio rahvusparki, kus toimub üleeuroopaline Junior Rangeri laager.

Eesti on Euroopa Kaitsealade ühenduse Europarc liige, mis ühendab kaitsealasid 35-s Euroopa riigis. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja (Junior Ranger) kursust, Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast. Lahemaa rahvuspargis toimub noore looduskaitsja kursus juba kaheteistkümnendat, Vilsandi rahvuspargis neljandat, Matsalu rahvuspargis kolmandat ja Karula rahvuspargis teist korda. Tänavu lisandub kursuste hulka esmakordselt Soomaa rahvuspark.Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Lisainfo:

  • Lahemaa rahvuspark: Liina Niinemägi, liina dot niinemagi at keskkonnaamet dot ee, tel. 5304 7344
  • Vilsandi rahvuspark: Maris Sepp, maris dot sepp at keskkonnaamet dot ee, tel. 5304 7882
  • Matsalu rahvuspark: Ave Huugen, ave dot huugen at keskkonnaamet dot ee, tel. 504 7219
  • Karula rahvuspark: Helen Kivisild, helen dot kivisild at keskkonnaamet dot ee, tel. 5300 6696
  • Soomaa rahvuspark: Reet Vaiksalu, reet dot vaiksalu at keskkonnaamet dot ee, tel. 5308 3344

  

Noore looduskaitsja kursusele Junior Ranger 2015 kandideerimine

Prindi

 Keskkonnaamet korraldab kõigis Eesti rahvusparkides noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger. Kursused toimuvad Lahemaa, Vilsandi, Matsalu, Karula ja Soomaa rahvuspargis samaagselt 29.06.2015 – 03.07.2015.

Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele looduskaitse põhimõtteid, probleeme ning keskkonnakaitsjate igapäevaseid tegevusi rahsvusparkide näitel. 5-päevasel kursusel toimub matk looduses, tutvutakse kultuuripärandiga, ette võetakse loodushoiutöid ja loomingulisi tegevusi, mis aitavad kaasa jätkusuutlike tarbimisharjumuste kujunemisele ning õpitakse võtteid looduses hakkama saamiseks. Eelmiste aastate laagrikavadega saab tutvuda SIIN.

Kursuse lõpus toimub teadmiste kontroll, mille edukalt läbinud saavad Junior Rangeri tunnistuse. Kursuste lõpus selgitatakse välja kõikides rahvusparkides parim osaleja ning nende vahel loositakse 2 parimat noort, kes saavad võimaluse esindada Eestit 2016. aastal rahvusvahelisel Europarc Junior Rangeri kursusel.

Ootame kursusele osalema  13-17-aastaseid noori, kes on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel, on tõelised loodushuvilised või elavad rahvuspargi territooriumil. Junior Rangeri kursusel saab osaleda kuni 20 noort. Kursusel osalemiseks palume õpilastel saata  oma motivatsioonikiri vastava rahvuspargi keskkonnahariduse spetsialistile. Kursuse maksumus on 35 eurot, millest kaetakse kursuslase toitlustus.  

Motivatsioonikirja esitamise tähtaeg on 15. mai 2015. Motivatsioonikirjas palume kirjutada, miks soovite osaleda sellel kursusel ning milline seos on teil selle rahvuspargiga, kus soovite osaleda. Motivatsioonikirja lõppu lisada kindlasti oma nimi, kool, klass, telefoninumber, e-mail. Keskkonnaamet valib motivatsioonikirjade põhjal laagris osalejad ja annab sellest e-kirja teel kõigile kandideerijatele teada hiljemalt 18. maiks.

Europarci Föderatsioon ühendab kaitsealasid 35 Euroopa riigis ja üleeuroopalist noore looduskaitsja Junior Rangeri kursust korraldatakse alates 2002. aastast.  Soomaa rahvuspargis toimub kursus esimest, Karula rahvuspargis teist, Matsalu rahvuspargis kolmandat, Vilsandi rahvuspargis neljandat ja Lahemaal juba kaheteistkümnendat korda. Kursuse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo kandideerimiseks:

  • Lahemaa rahvuspark (pdf 105 kb), Liina Niinemägi, liina dot niinemagi at keskkonnaamet dot ee, tel. 5304 7344
  • Vilsandi rahvuspark  (pdf 139 kb), Maris Sepp, maris dot sepp at keskkonnaamet dot ee, tel. 5304 7882
  • Matsalu rahvuspark (pdf 137 kb), Ave Huugen, ave dot huugen at keskkonnaamet dot ee, tel. 504 7219
  • Karula rahvuspark (pdf 139 kb), Tiia Trolla, tiia dot trolla at keskkonnaamet dot ee, tel. 535 1552 
  • Soomaa rahvuspark (pdf 144 kb),  Reet Vaiksalu, reet dot vaiksalu at keskkonnaamet dot ee, tel. 5308 3344

 

Videomeenutusi 2014. aasta kursustelt