Kalastuskaardi taotlemine

Prindi

Kalastuskaartide taotlemine 2016. aastaks algab 2015. aasta 1. detsembril kell 9:00. Vähipüügi lubade taotluste vastuvõtt algab 2016. aasta 1. juulil kell 9:00.

Taotluse saab esitada internetis kui ka Keskkonnaametis kohapeal.

Taotlemine internetis

Internetis saab kalastuskaarti taotleda www.pilet.ee  kodulehel. Taotlemisel on vaja end autentida ID-kaardi, mobiil ID või internetipanga vahendusel. Loa eest tuleb maksta kohe pärast taotlemist internetipangas või krediitkaardiga.

Taotlemine Keskkonnaametis

Keskkonnaametis on võimalik taotlus esitada paberkandjal. Kui taotlus esitatakse teise isiku eest, peab sellele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri (vabas vormis), mis volitab teise isiku taotleja nimel taotlust üle andma. Loa andmise või mitteandmise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul ning see edastatakse loa taotlejale posti või e-posti teel.

Taotlusi võtavad vastu kõik Keskkonnaameti maakondlikud bürood, välja arvatud Põlva maakond, kus taotlusi võetakse vastu Räpina kontoris. Otepää ja Palmse kontoris taotlusi esitada ei saa.

Taotluse võib edastada ka e-posti teel. Sel juhul peab esitataval taotlusel peab olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav loa taotleja digitaalallkiri. Teise isiku eest taotlust allkirjastada ei saa.

E-posti teel tuleb taotlus saata aadressil jave at keskkonnaamet dot ee ning posti teel Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Posti ja e-posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on Keskkonnaamet märkinud oma dokumendihaldussüsteemis. See aeg on kindlasti hilisem kui e-kirja saatmise kuupäev ja/või kellaaeg, sest taotluse registreeritakse esimesel võimalusel, kuid siiski alles teatud aja jooksul pärast selle saamist. E-kirja saatmise kuupäeva ja kellaaega taotluse registreerimisel ei arvestata!

Kalastuskaardi taotluse vormi saab alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm (DOC)

Taotlemine mobiiliga

Mobiiliga on võimalik kalastuskaarti osta vaid nendesse piirkondadesse, kus välja antavate lubade arv ei ole piiratud (forellijõed, lõhejõed, Endla LKA, jne).

Mobiilimaksel tuleb sisestada telefoni vastav numbrikombinatsioon (1322*püügipiirkonna kood*isikukood) ning helistada (mitte saata sõnumina). Vaata koode siit

Piirarvuta kalastuskaarte saab osta ka mitmetest Omniva postkontoritest.

Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Väljastatud kalastuskaardi kehtivust saab kontrollida www.pilet.ee keskkonnas. Samuti saab kalastuskaardi kehtivuse kohta küsida infot Keskkonnaametist.

Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne.). Kalastuskaart kehtib vaid selle omaniku käes, seda ei saa edasi volitada.

Seisevpüünised (võrgud, õngejadad) peavad olema tähistatud avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku kinnitatud lipuga, teises otsas ühe vardale kinnitatud lipuga ning jäävabas vees muudes väljaulatuvates tippudes punaste või oranžide poidega läbimõõduga vähemalt 15 cm.

Seisevpüünistel, mis paiknevad ranna või kaldaga paralleelselt, tähistatakse ühe lipuga jada parempoolne ots (veekogult kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots.

Püügivahendi otsi tähistavad lipud, mõõtudega vähemalt 20×30 cm, peavad olema punased või oranžid, välja arvatud kahe lipuga tähise alumine lipp. Lipu alumise serva kõrgus vee- või jääpinnast peab olema vähemalt 1 meeter. Erandina võib kalapüügil kuni 1 meetri sügavusel jäävabas vees olla lipu alumise serva kõrgus veepinnast vähemalt 0,5 m.

Vastavalt lippude arvule vardal tuleb varda külge lippude kohale kolmesentimeetrise vahega kinnitada vähemalt kahe sentimeetri laiused helkurribad. Juhul kui ohutuse tagamiseks kasutatakse vahelippe, peab nende värv erinema otsalippude värvist.

Vähimõrrad peavad olema tähistatud vähemalt 10 cm läbimõõduga ujuva poiga. Püügivahendi märgistuseks (poile kirjutatav number) on kalastuskaardi omaniku isikukood.

Keelatud on nakkevõrguga sulgeda üle 1/3 veekogust, väina, lahe või vooluveekogul olevate saarte (madalike) vahelise vooluosa laiusest, jättes vabaks ristlõike sügavaima osa, välja arvatud Võrtsjärvel.

Püügivahendi märgistuseks (tähistuslippude nr) on kalastuskaardi omaniku isikukood.

 

Juhised


Õigusaktid

Muu info

Püügiaruanne
Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:
1. Kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu (24 tunnine või 1 kalendrikuu kehtiv luba), esitatakse püügiandmed 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.
2. Kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu (luba kehtib nt mais ja juunis), esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks mai kuu püügi kohta 5. juuniks).   

Vaata lisaks siit

Kalastuskaardi taotluste vastuvõtjate kontaktid Keskkonnaameti regionaalsete kontorite kaupa on järgmised:


Harju-, Järva-, Raplamaa, Lääne- ja Ida-Virumaa

Arno Sildos
arno dot sildos at keskkonnaamet dot ee
telefon: 674 4813, 5300 4038
Harjumaa, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn


Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Saaremaa

Märt Kesküla
mart dot keskyla at keskkonnaamet dot ee
telefon: 463 6823, 5234 410
Hiiumaa, Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla


Põlva-, Valga-, Võru-, Jõgeva- ja Tartumaa

Maili Lehtpuu
maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee
telefon: 332 4421, 53662619

Ida-Virumaa, Pargi 15, 41537 Jõhvi