Kalastuskaardi taotlemine

Prindi

Kalastuskaartide taotlemine 2016. aastaks algab 2015. aasta 1. detsembril kell 9:00. Vähipüügi lubade taotluste vastuvõtt algab 2016. aasta 1. juulil kell 9:00.

Taotluse saab esitada internetis kui ka Keskkonnaametis kohapeal.

Taotlemine internetis

Internetis saab kalastuskaarti taotleda www.pilet.ee  kodulehel. Taotlemisel on vaja end autentida ID-kaardi, mobiil ID või internetipanga vahendusel. Loa eest tuleb maksta kohe pärast taotlemist internetipangas või krediitkaardiga.

Taotlemine Keskkonnaametis

Keskkonnaametis on võimalik taotlus esitada paberkandjal. Kui taotlus esitatakse teise isiku eest, peab sellele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri (vabas vormis), mis volitab teise isiku taotleja nimel taotlust üle andma. Loa andmise või mitteandmise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul ning see edastatakse loa taotlejale posti või e-posti teel.

Taotlusi võtavad vastu kõik Keskkonnaameti maakondlikud bürood, välja arvatud Põlva maakond, kus taotlusi võetakse vastu Räpina kontoris. Otepää ja Palmse kontoris taotlusi esitada ei saa.

Taotluse võib edastada ka e-posti teel. Sel juhul peab esitataval taotlusel peab olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav loa taotleja digitaalallkiri. Teise isiku eest taotlust allkirjastada ei saa.

Posti ja e-posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on Keskkonnaamet märkinud oma dokumendihaldussüsteemis. See aeg on kindlasti hilisem kui e-kirja saatmise kuupäev ja/või kellaaeg, sest taotluse registreeritakse esimesel võimalusel, kuid siiski alles teatud aja jooksul pärast selle saamist. E-kirja saatmise kuupäeva ja kellaaega taotluse registreerimisel ei arvestata!

Kalastuskaardi taotluse vormi saab alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm (DOC)

Taotlemine mobiiliga

Mobiiliga on võimalik kalastuskaarti osta vaid nendesse piirkondadesse, kus välja antavate lubade arv ei ole piiratud (forellijõed, lõhejõed, Endla LKA, jne).

Mobiilimaksel tuleb sisestada telefoni vastav numbrikombinatsioon (1322*püügipiirkonna kood*isikukood) ning helistada (mitte saata sõnumina). Vaata koode siit

Piirarvuta kalastuskaarte saab osta ka mitmetest Omniva postkontoritest.

Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Väljastatud kalastuskaardi kehtivust saab kontrollida www.pilet.ee  keskkonnas. Samuti saab kalastuskaardi kehtivuse kohta küsida infot Keskkonnaametist.

Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne.). Kalastuskaart kehtib vaid selle omaniku käes, seda ei saa edasi volitada.

Nakkevõrgu ja õngejadaga püügil peavad püügivahendid ja nende jadad olema tähistatud avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku asetatud lipuga, teises otsas ühe lipuga. Vähimõrraga püügil peavad vähimõrrad olema tähistatud vähemalt 10 cm läbimõõduga ujuva poiga. Püügivahendi märgistuseks (tähistuslippude ja vähimõrra ujuki nr) on kalastuskaardi omaniku isikukood.

Kui püügivahendid või nende jadad paiknevad ranna või kaldaga paralleelselt, tähistatakse ühe lipuga jada parempoolne ots (veekogult kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots. Lippude mõõtmed peavad olema vähemalt 30×30 cm ning nende kõrgus veepinnast vähemalt 1 m.

Juhised


Õigusaktid

Muu info

Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed tuleb esitada eraldi iga väljastatud kalastuskaardi kohta 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu. Vaata lisaks siit

Kalastuskaardi taotluste vastuvõtjate kontaktid Keskkonnaameti regionaalsete kontorite kaupa on järgmised:


Harju-, Järva-, Raplamaa, Lääne- ja Ida-Virumaa

Arno Sildos
arno dot sildos at keskkonnaamet dot ee
telefon: 674 4813, 5300 4038
Harjumaa, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn


Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Saaremaa

Märt Kesküla
mart dot keskyla at keskkonnaamet dot ee
telefon: 463 6823, 5234 410
Hiiumaa, Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla


Põlva-, Valga-, Võru-, Jõgeva- ja Tartumaa

Maili Lehtpuu
maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee
telefon: 332 4421, 53662619

Ida-Virumaa, Pargi 15, 41537 Jõhvi