Nõpidamine "Turismikorraldus ja looduskaitselised tööd Soomaal", 10.märtsil

Prindi

03.03.2017

Olete oodatud 10. märtsil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi keskusesse nõupidamisele RMK ja Keskkonnaametiga.

Nõupidamise eesmärk on soov arutleda turismikorralduse üle rahvuspargis ja parandada osapoolte vahelist info liikumist.
Soovime anda ülevaate suurematest looduskaitselistest töödest Soomaal, kaitsekorraldusest lähtuvalt arutada turismimarsruutide kaardistamise vajalikkuse üle ning leppida kokku, kuidas võiks toimida osapoolte edaspidine asjakohane ja efektiivne infovahetus.

Päevakava:
15.00 – Avasõnad –
Kaili Viilma (Keskkonnaamet)
15.10 – Ülevaade Soode taastamise projektiga seotud looduskaitselistest töödest ja ajagraafikust – Priit Voolaid (RMK)

15.40 – Turismimarsruutide kaardistamise vajadusest Soomaal – Meelis Suurkask (Keskkonnaamet)
16.00 – Arutelu „Looduskaitselised tööd ja turism“

Nõupidamise efektiivsemaks toimimiseks palume võimalusel teemaga seotud küsimused saata 8.märtsiks aadressil
krista dot kingumets at keskkonnaamet dot ee

Korraldajate RMK ja Keskkonnaameti nimel,

Krista Kingumets
Keskkonnaamet

Keskkonnahariduse spetsialist
Viljandi, Paala 4
Tel: 5562 4391