Uudised

Prindi
03. märts 2017

Nõpidamine "Turismikorraldus ja looduskaitselised tööd Soomaal", 10.märtsil

Kalendrisündmus

Olete oodatud 10. märtsil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi keskusesse nõupidamisele RMK ja Keskkonnaametiga.

Nõupidamise eesmärk on soov arutleda turismikorralduse üle rahvuspargis ja parandada osapoolte vahelist info liikumist.
Soovime anda ülevaate suurematest looduskaitselistest töödest Soomaal, kaitsekorraldusest lähtuvalt arutada turismimarsruutide kaardistamise vajalikkuse üle ning leppida kokku, kuidas võiks toimida osapoolte edaspidine asjakohane ja efektiivne infovahetus.

Päevakava:
15.00 – Avasõnad –
Kaili Viilma (Keskkonnaamet)
15.10 – Ülevaade Soode taastamise projektiga seotud looduskaitselistest töödest ja ajagraafikust – Priit Voolaid (RMK)

15.40 – Turismimarsruutide kaardistamise vajadusest Soomaal – Meelis Suurkask (Keskkonnaamet)
16.00 – Arutelu „Looduskaitselised tööd ja turism“

Nõupidamise efektiivsemaks toimimiseks palume võimalusel teemaga seotud küsimused saata 8.märtsiks aadressil
krista dot kingumets at keskkonnaamet dot ee

Korraldajate RMK ja Keskkonnaameti nimel,

Krista Kingumets
Keskkonnaamet

Keskkonnahariduse spetsialist
Viljandi, Paala 4
Tel: 5562 4391

 

27. jaanuar 2017

Märgalade päeva tähistamine, 04. veebruaril Soomaal!

Kalendrisündmus

Laupäeval, 4. veebruaril on kõik huvilised oodatud Soomaa rahvusparki, et üheskoos tähistada rahvusvahelist märgalade päeva.

PÄEVAKAVA:
11.00 kogunemine Soomaa rahvuspargi looduskeskuses, Kõrtsi-Tõramaal
11.15- 12.00 Ülevaade Soomaa rahvuspargi sooelupaikade taastamisest. Projektist räägib RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid
12.00 – 13.00 „Märgalade olemus ja olulisus“. Jutustab metsamees ja loodusfotograaf Tarmo Mikussaar. Teemat ilmestavad lektori isiklikud kogemused ja fotojäädvustused.
13.00 Retk Tõramaa puisniidule ja vaatetorni.
Retkele annab hoo sisse kohalik giid Algis Martsoo.

Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud.
Kaasa oma toidukott.

Ürituse toimumist toetab RMK ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Osalemine on tasuta!

Vajalik eelregistreerimine!  
krista dot kingumets at keskkonnaamet dot ee , tel: 5562 4391


02. jaanuar 2017

09.01. Soomaa kultuuripärandi koolituste teemaline nõupidamine

Kalendrisündmus

Esmaspäeval, 9.jaanuaril kell 10.30, on oodatud kõik Soomaa rahvuspargi kultuuripärandi hoidjad ja huvilised Tipu looduskooli, kus arutleme käesoleval aastal planeeritud kultuuripärandi sündmuste ja koolituste üle!

Ootame rohket osavõttu!

Lisainformatsioon: Pille Saarnits, pille dot saarnits at keskkonnaamet dot ee, tel: 523 3848