Kaitsekorraldus

Prindi

Soomaa rahvuspargis korraldavad looduskaitset erinevad asutused.

KESKKONNAAMET

Soomaa rahvuspargi kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon. Keskkonnaameti ülesandeks on rahvuspargis vajalike tööde ja kaitsekorra planeerimine, erinevate kooskõlastuste ja lubade andmine, maahoolduse korraldamine ning seire ja uuringute läbiviimine. 

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Soomaa rahvuspargis on RMK ülesandeks külastuse korraldamine, loodusharidusprogrammide andmine ning riigimaadel erinevate kaitsekorralduslike tegevuste rakendamine.

KESKKONNAINSPEKTSIOON

Järelvalvet teostab Soomaa rahvuspargis Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon on: 1313.