Eesti-Läti-Soome koostööprojekt talgute korraldamiseks

Prindi

Eesti-Läti-Soome koostööprojekt talgute korraldamiseks - „Talkoot, talgud, talkas – quality volunteer management for Nordic-Baltic protected areas“

26. veebruaril 2015.a allkirjastas Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar partnerluse kokkuleppe Eestimaa Looduse Fondi poolt Nordplus Adult programmi raames algatatud Eesti-Läti-Soome koostööprojektis „Talkoot, talgud, talkas – quality volunteer management for Nordic-Baltic protected areas“ osalemiseks. Projekt sai positiivse rahastamisotsuse 29. mail 2015 ning 26. juunil toimus projekti esimene töökoosolek.

Projekti partneriteks on lisaks eelpool mainitutele veel Maailma Looduse Fondi Läti haru ja Soome Metsähallitus. Üheskoos püütakse 2017. aasta oktoobri lõpuni kestva projekti raames saavutada oma riigis vabatahtlike keskkonnakaitselisse tegevusse panustamise parem kvaliteet ja kõrgem keskkonnateadlikkus.

Projekti raames toimub rida ekspertide vahetusi, talgujuhtide koolitusi, osaletakse üksteise talgutel, pannakse kokku veebipõhine talgute korraldamise juhis ning riiklikud strateegiad vabatahtlike kaasamiseks. Projekti tulemusena valminud materjale plaanitakse veebi vahendusel jagada võimalikult laiale auditooriumile.

Seni on projekti partneritest süsteemseima lähenemisega talgutele olnud soomlased, kes on riikliku koordinaatori abil loonud vabatahtlike kaasamiseks võrgustiku kohalikest erikoolituse saanud valitsusvälistest organisatsioonidest ja kontaktisikutest. Ka Eestimaa Looduse Fondil on koostöös kaitsealade valitsejatega pikaajaline kogemus talgute korraldamisel Eesti kaitsealadel, kuid seni ei ole välja arendatud süsteemset koostöövõrgustikku, riiklikku plaani ega prioriteete, kus ja kuidas vabatahtlikke parimal viisil kaasata. Lätlaste jaoks on looduskaitseliste talgute teema võrdlemisi uus ning huvi projektis kaasalöömiseks väga suur.

Esimese ühisüritusena toimusid projekti raames ühistalgud 23. juulil Soomes, Lenholmeni looduskaitsealal, kus puhastati mereranda roostikust.

Rinnuni vees said supelda ka kolm Eesti Keskkonnaameti töötajat – Kaili Viilma, Kadri Paomees ja Mihkel Tiido. Enne ja pärast talguid lepiti kokku projekti täpsem tegevuskava ning partnerite kohustused, samuti külastati Soome uusimat, 2015. aasta veebruaris moodustatud, Teijo Rahvusparki, mis on 39. Soome rahvuspark. Meeleoluka pildiprogrammi sellest üritusest pani kokku Kadri Paomees, fotosid saab näha siit.

Fotode autor: Kaili Viilma

Projekti raames on Keskkonnaameti vastutada Eesti riikliku keskkonnakaitseliste talgute korraldamise strateegia kokkupanek ja vastava koostöövõrgustiku loomine. Esimesed töökoosolekud strateegia väljatöötamiseks on kavandatud juba eelolevasse sügisesse.

Projektijuht on Siim Kuresoo Eestimaa Looduse Fondist (56469026, siim at elfond dot ee).

Nordplus Adult programmi finantseerib Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Projekti elluviijaks on Eestimaa Looduse Fond (EE-ELF), partneriteks Keskkonnaamet (EE-KeA), Soome Metsähallitus (FI-NHS) ja Maailma Looduse Fondi Läti haru (LV-PDF).

Lisainfo:
Kaili Viilma
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist
e-post: kaili dot viilma at keskkonnaamet dot ee
telefon: 5051 955

Loe ka: http://talgud.ee/lugu/looduskaitselise-talgutoo-alane-koostoo-naaberriikidega-tiheneb