Ebapärlikarp (liigi kirjeldus ja levik)

Prindi

Ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera) on suurekojaline (15-17 cm pikk), paksuseinaline ja raske jõekarbiliste seltsi (Unionoida) kuuluv karp. Ebapärlikarp elab sageli kuni 100 aasta vanuseks ja liik on väga paikne. Külgvaates on karp neerja kujuga ning kojal on hästi näha kasvujooned. Koda on tume (mustjaspruun kuni must) ning ebaühtlase pinnaga.


Ebapärlikarp. Foto: Kaido Haagen

Ebapärlikarbi pikk ja keeruline elukäik hõlmab endas veekogu põhjas filtreerijana toituvat paikset täiskasvanud vormi, põhjasetetesse kaevununa elavat noorjärku ning peremeesorganismi (lõhe, meriforell, jõeforell) lõpustele kinnitunult arenevat vastsevormi (glohhiid).


Ebapärlikarbi elukäik. Autor: Tiina Talvi


Ebapärlikarp elab puhastes jahedaveelistes vooluveekogudes, peamiselt metsajõgedes ja -ojades. Täiskasvanud isendid on enamasti 1/2–2/3 karbi ulatuses liiva või kruusa kaevunud, kuid osad suguküpsed ja ilmselt kõik noored isendid on põhjapinnasesse kaevunud täies ulatuses. Ta eelistab neutraalse veega hapnikurikkaid jõgesid ja ojasid. Vee kaltsiumi, fosfori ja lämmastiku sisaldus peab olema väike. Veekogu põhjas peab olema peent kruusa ja liiva.

Elupaiga vahetus läheduses on oluline puude ja põõsaste olemasolu. Veekogu kohale ulatuvad puud ja põõsad varjavad veekogu liigse päikese eest, hoides nii ära vee liigset soojenemist ning suuremaid temperatuurikõikumisi. Äärmiselt suured kaod ebapärlikarbi elukäigu keeruka esimese poole jooksul teevad selle looma paljude keskkonnategurite poolest kergesti ohustatavaks.


Ebapärlikarbi eluapaik Lahemaal. Foto: Maili Lehtpuu

Liik on holarktilise levikuga, peamiselt leidub teda Euroopa ja Põhja-Ameerika põhjapoolsemates osades. Euroopas ulatub tema areaal Koola poolsaarest idas kuni Pürenee poolsaare loodeosani ja Skandinaavia poolsaare põhjaosast kuni Austria Alpideni, Prantsusmaa ja Hispaaniani lõunas. Eesti naabermaades esineb senini ebapärlikarp vähearvukana vähemalt kaheksas Läti jões, arvukamalt aga Soomes, Rootsis ja Kirde-Venemaal Leningradi oblastis, Karjalas ja Koola poolsaarel.

Ebapärlikarp on rahvusvaheliselt kõrgelt ohustatud loomaliik. Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu (The International Union for Conservation of Nature, IUCN) punases nimekirjas (2010) on ta kantud eriti ohustatud (endangered) liikide hulka. Eestis on kunagi rohkearvuliselt mitut piirkonda asustanud loomaliigist tänaseks säilinud vaid ühes jõgikonnas väikesearvuline ja kahanev asurkond.