Majandusteave

Prindi

Teave 2016. aasta riigieelarve ning selle liigenduste kohta on leitav Rahandusministeeriumi veebilehel. Samalt lehelt leiab ka info varasemate aastate eelarvete kohta.

Üldnformatsioon Keskkonnaameti eelarve (sh koostamise alused, eelnõud, seletuskirjad jmt) kohta

2013. aasta eelarve

2012. aasta eelarve

Keskkonnaamet eraldiseisvat majandusaasta aruannet ei koosta. Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 2 lg 4 kohaselt on riigi raamatupidamiskohustuslaseks Keskkonnaministeerium oma valitsemisala ulatuses. Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus ehk riigiraamatupidamiskohustuslase üksus (Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 1 lg 5 ja § 12 lg 5). RPS § 14 lg 1 ja § 37 lg 1 alusel on kohustatud majandusaasta aruande koostama riigi raamatupidamiskohustuslane.