Keskkonnaameti tutvustus

Prindi

Keskkonnaamet on valitsusasutus, mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Meie ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises. Amet alustas tööd 1. veebruarist 2009 ja moodustati keskkonnateenistuste, looduskaitsekeskuse ning kiirguskeskuse baasil.

Keskkonnaametit juhib peadirektor Andres Onemar.

Peadirektori asetäitjad on Leelo Kukk ja Erik Kosenkranius.

Keskkonnaameti uus logo vektorkujul: riigivapiga, kolme lõviga (eesti ja inglise keeles).