Kaitsekord

Prindi

Kaitsekorda kaitsealal reguleerib kaitse-eeskiri. Üldjuhul jagatakse kaitseala territoorium kolmeks erineva kaitsekorraga vööndiks.

Reservaat on kaitseala kõige kaitstum osa, sinna sisenemine on keelatud.

Sihtkaitsevööndis rakendatakse külastajale ajalisi või ruumilisi piiranguid (näiteks ei tohi pesitsusperioodil rannaniidul jalutada).

Piiranguvöönd on kõige leebema kaitsekorraga, tavaliselt siin külastajatele piiranguid ei seata.