Matsalu rahvuspargi vaatetornid

Prindi

Matsalu lahe kaldale ja rannikualadele on püsti pandud kuus erineva kõrgusega vaatlustorni ja kolm madalamat platvormi, mis hõlbustavad maastiku ja loomade vaatlemist Matsalu rahvuspargis.

Enamikule vaatlustornidest pääseb ligi auto või bussiga, vaid Penijõe vaatlustorni juurde jõudmiseks tuleb Matsalu külastuskeskuse juurest veidi maad jala käia. Kevadest sügiseni ja vihmase ilma korral peaksid külastajad kaasa võtma veekindlad jalatsid.

 
View Larger Map

SUITSU VAATLUSTORN

See vaatlustorn, mis on Matsalu kõrgeim (21 m), asub Matsalu metsa serval Suitsu jõe vasakul kaldal. Sellest tornist avaneb vaade Matsalu eripärastele maastikele, kus kõrvuti paiknevad roostikud ja rannaniidud, nende vahele jääb aga Matsalu lahe kitsas viirg. Tornist lõunasse jääv mets on kunagine puisniit, mis nüüdseks on võssa kasvanud.

See torn on ideaalne paik linnulaulu kuulamiseks. Õigel aastaajal võib seal laulmas kuulda metsvinti, väike-lehelindu, salu-lehelindu, ööbikut, peoleod, kägu ja teisi lehtpuumetsades tavalisi linde. Väikse ringkäigu hõlbustamiseks algab torni juurest infotahvlitega varustatud matkarada.

KLOOSTRI VAATLUSTORN

Sellel tornil on kõrgust 14 meetrit, vaheplatvorm asub 8 meetri kõrgusel. Vaade avaneb luhtadele ja roostiku idapoolsele osale. Torn pakub suurepärast võimalust vaadelda kevadist üleujutust Kasari jõel, kus pardid, haned, luiged ja kurvitsalised suurte parvedena luhtadel puhkavad, kuid näha võib ka põtru ja metskitsi. Läheduses pesitsevad toonekured ja haigrud.

HAESKA VAATLUSTORN

See 10 meetrit kõrge torn paikneb Matsalu lahe põhjakaldal, mere ja Haeska mõisa vahel. Siinsed rannaniidud ja madalaveeline laht on kevaditi üks rändlindude meelispuhkepaiku: maikuus võib siin toitumas näha tuhandeid valgepõsk-laglesid ja hanesid, rannaäär on täis kurvitsalisi ning laht ise on koduks luikedele, tuttvartidele ja sõtkastele (kui mainida vaid mõnda liiki). Nagu paljudest teistest mere ääres asuvatest vaatlustornidest võib ka siin sageli näha saaki otsivat merikotkast.

Soome ornitoloogid peavad Haeska vaatlustorni omasuguste seas terve Põhja-Euroopa parimaks: 1997. aasta mais registreeriti siin ühe ööpäeva jooksul 128 erinevat linnuliiki.

KEEMU VAATLUSTORN

See 6-meetrine torn asub Matsalu lahe lõunarannikul Keemu sadama juures. Sellest tornist on näha järgmised paigad.

Matsalu lahe keskosa laiud ning lahe madalaveeline sisemine osa koos roostikega, samuti mõned väiksemad kalda lähedal asuvad roostunud laiud, mis on suurepärasteks pesitsuspaikadeks kajakatele, tiirudele, hallhanedele, rääkspartidele ja mitmetele teistele liikidele. Kevadel kogunevad luiged laidude juures madalas vees roopuhmaste ümber – siis võib seal ühe päeva jooksul olla kuni 12 000 lindu. Kosklaid ja mitmesuguseid parte võib kohata suurte parvedena ning näha võib ka kivide peal sulgi kuivatavaid kormorane.

Rannaniidud. Suured puudeta rannaniidud on rände ajal toitumispaigaks hane- ja kureparvedele, kurvitsalistele aga on need niidud sobivateks puhke- ja pesitsuspaikadeks. Erilist huvi pakuvad rannaniidud aprillis ja mais, mil toimub laglede ränne. Selle pooleteise kuu jooksul on niidud kohalike talumeeste meelepahaks kaetud kuni 10 000 näljasest linnust koosnevate parvedega. Lisainfot leiab vaatlustornide juurde püstitatud spetsiaalsetelt INFOTAHVLITELT!

JUGASSAARE VAATLUSTORN

See 12-meetrine torn (vaheplatvormid 4 ja 8 meetri kõrgusel) asub sadama juures. Tornist avaneb vaade kaunitele maastikele ning laidude ümber madalas vees toituvatele linnuparvedele. Eemalt paistab Tauksi saar, mis on Matsalu looduskaitseala kõige suurem saar (270 ha). Lindude rände ajal peatub siin sadu luiki ja hanesid ning tuhandeid tuttvarte, sõtkaid ja parte, laidude liivastel kallastel võib aga kohata mitmesuguseid kurvitsalisi: punajalg-tildrit, mustsaba-viglet, koovitajaid ja teisi liike.

NB! See vaatlustorn asub eramaal ja selle kasutamise eest küsitakse väiksest tasu.

KIIDEVA VAATLUSPLATVORM

See jääb Matsalu lahe põhjakaldale, kohaliku muuseumi ja väikese paadisilla juurde, Kiideva küla merepoolsesse ossa. Rand on siin tihedalt roostikega kaetud. Platvormilt avaneb vaade Matsalu lahele teisel pool roostikke.

RANNAJÕE VAATLUSPLATVORM

Matsalu põhjakaldal asuv vaateplatvorm on ligipääsetav ka ratastooliga.