Uudised

Prindi
17. märts 2017

Lahemaa pärandmetsaseminar 17. märtsil

Kalendrisündmus

17. märtsil toimub Lahemaa pärandmetsaseminar „Pärandmetsad ja metsamajandus“.

Lahemaa rahvuspargi kohalik kogukond ja Keskkonnaamet korraldavad koostöös Eesti Hobumajanduse Liiduga 17. märtsil Kolgakülas seminari metsapärandist ja selle kaitsest - metsade väärtustest, hobutööst metsas, kodumetsadest ja säästlikust metsamajandusest. 

Lahemaa pärandmetsaseminari päevakava:

Reede, 17. märts

9.30-12.00 Praktiline osa – metsatöö hobustega. Kommenteerivad Ennu Tšernjavski, Tom Meurling jt

kell 9.00 - 9.30 kogunemine Kolgaküla rahvamajja
9.30-ühine sõit metsatööle
9.30-11.30 metsatöö Aaviku talu eesti raskeveohobustega
11.30.-12.30 lõunapaus metsas – mulgi puder ja kuum tee, tagasi Kolgaküla rahvamajja

12.30-13.00 kogunemine Kolgaküla rahvamajas, kohv

13.00-16.30 Lahemaa pärandmetsaseminar „Pärandmetsad ja metsamajandus“ Kolgaküla rahvamajas

Modereerib Artur Talvik, Riigikogu maaelukomisjon, Tapurla küla, Lahemaa RP koostöökogu

13.00-13.20 Marti Hääl. Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, Tammistu külavanem, Eesti Hobumajanduse Liit, juhatuse liige. Kodumetsade kasutus ja kogukonnakeskne looduskaitse
13.20 - 13.50 Tom Meurling. Rootsi Ardennide Ühing, president. Hobuste roll Põhjamaade metsamajanduses
13.50 - 14.10 Andres Onemar. Keskkonnaamet, peadirektor. Kohaliku kogukonna võimalused kasutada looduskaitseliste piirangutega metsa.
14.10 -14.30 Aigar Kallas. Riigimetsa Majandamise Keskus, juhatuse esimees. Kohaliku kogukonna kaasamine riigimetsa majandamisse kaitsealadel
14.30 -15.00 Asko Lõhmus. Tartu ülikool, looduskaitsebioloogia juhtivteadur. Poollooduslikud metsad


15.00-15.20 kohvipaus

15.20-16.30 paneeldiskussioon – Kodumetsade kaitse ja kasutus. Arutleme ühiselt järgnevatel teemadel – mis on meie kodumets ja selle väärtused; kuidas hoida kaitsealadel jätkusuutlikku metsamajandust; hobuse koht metsatööl, meie loodus- ja kultuuriväärtuste hoidmisel.

Laupäev, 18. märts

Algusega kell 10.00 Aaviku talus jätkub praktiline metsatöö eesti ardenni tõugu hobustega, kus tutvustatakse metsatööriistu, praktilist hobuse kasutust harvendusraiel, metsaraievõtteid (sh kahemehesaag). Orienteeruv lõpp kell 15.00. Kohtade arv on piiratud, kaasa tuleb võtta metsatööriided.

Kutsume kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma ja ühiselt mõtlema! Vajalik on eelnev registreerumine selle vormeli kaudu:goo.gl/forms/lGMLQu7jkw9wxz1A2

Üritus on tasuta, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Oodatud on vabatahtlikud annetused päeva toitlustamise katteks – Kolgaküla rahvamajas on korjanduskast.

Ootame Teid!

Lugupidamisega, korraldajad


Ennu Tsernjavski, Lahemaa rahvuspargi kogukonna esindaja, Aaviku talu Vanakülas, Eesti hobusekasvatajate selts
Marti Hääl, Lahemaa rahvuspargi kogukonna esindaja, Tammistu küla ja Juminda poolsaare selts, Eesti Hobumajanduse Liit
Ave Paulus, Keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht, kontakt: 5332 7893, ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee

kuulutuse A3 pdf vabaks levitamiseks: Pärandmets ja majandus A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. veebruar 2017

Traditsioonilise elulaadi töögrupi koosolek

Kalendrisündmus

Kutsume Teid aitama kaasa Lahemaa traditsioonilise elulaadi säilimisele ja edenemisele!

Palume Teid Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni traditsioonilise elulaadi töögrupi (nn „Elavate külamaastike“ töögrupp) koosolekule Leesi rahvamajas 17. veebruaril kell 15.00-17.00.

Töögrupp töötab välja Lahemaa traditsioonilise elulaadi säilitamise programmi - meetmed ja tegevuskava.

Kolmanda koosoleku päevakord:
Teemad: 1. Lahemaa traditsioonilise põllumajanduse uuringu sisu, 2. Lahemaa traditsioonilise põllumajanduse ja rannakalanduse koolitusprogramm ning 2017 koolitused, 3. Lahemaa rannakalanduse edendamine

Kutse on avatud kõigile kaasamõtlejatele!

Vaata teise koosoleku materjale: www.keskkonnaamet.ee/lahe/kulastajale/lahemaa-rahvuspargi-koostookogu-3/koostookogu-sektsioonide-koosolekute-protokollid-3/kultuuriparandi-sektsiooni-koosolekute-protokollid/elavate-kulamaastike-toogrupi-koosolek-2001/

Vaata esimese koosoleku materjale: http://keskkonnaamet.ee/lahe/kulastajale/lahemaa-rahvuspargi-koostookogu-3/koostookogu-sektsioonide-koosolekute-protokollid-3/kultuuriparandi-sektsiooni-koosolekute-protokollid/elavate-kulamaastike-toogrupi-avakoosolek/

Lahemaa rahvuspargi 2017. a kultuuripärandiüritused: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-kultuuriparandiuritused-2017/

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht, 5332 7893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. veebruar 2017

Ülelahemaalise turismimarsruudi kavandamise mõttekoda

Kalendrisündmus

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu külastuskorralduse ja keskkonnahariduse sektsiooni järgmine koosolek toimub 16. veebruaril kell 14.00 Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses.

Koosolek on jätkuks 09.11.2016 toimunud Lahemaa turismimarsruutide infopäevale ning käesolevaks teemaks on ülelahemaalise turismimarsruudi väljatöötamine lähtuvalt Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast. Selle esimeseks sammuks on külastuspunktide, olmeteenuste ja infrastruktuuri kaardistamine.

Lisainfo: Enri Uusna (enri dot uusna at keskkonnaamet dot ee, tel 5304 7344)

Kohtumiseni mõttekojal!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. detsember 2016

„Elavate külamaastike“ töögrupi avakoosolek 9.detsembril

Kalendrisündmus

Kutsume Teid aitama kaasa Lahemaa traditsioonilise elulaadi säilimisele ja edenemisele!


Palume Teid Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni traditsioonilise elulaadi töögrupi (nn „Elavate külamaastike“ töögrupp) avakoosolekule Kolgaküla rahvamajja 9. detsembril kell 13.00 -15.00.


Kutsume kokku Lahemaa traditsioonilise elulaadi, rannakalanduse, looduskasutuse ja põllumajanduse edenemisest huvitatud isikud ja osapooled Lahemaa küladest, Kuusalu ja Vihula valdadest, Riigimetsa Majandamise Keskusest, Eesti Maaülikoolist ja Lahemaa koostöökogust, et välja töötada Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise elulaadi programm ja tegevused. Kutse on avatud kõigile kaasamõtlejatele!

 

TOIMUNUD KOOSOLEKU PROTOKOLLI LEIAD SIIT 


Taust:


Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas maastikuilme, pinnavormide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade, loodus- ja pärandkultuurmaastike, maastiku üksikelementide, põllumajandusliku maakasutuse ja traditsioonilise rannakalanduse, tasakaalustatud keskkonnakasutuse, piirkonnale iseloomuliku asustusstruktuuri, taluarhitektuuri ning rahvakultuuri kaitse (säilimine, taastamine, uurimine ja tutvustamine).


Keskkonnaamet on tellinud siinse ajaloolise maakasutuse kaitse korraldamiseks Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüsi (Eesti Maaülikool 2010). Lahemaa ajaloolise maakasutuse analüüsi tulemused on välja toonud, et märgatav osa kunagisest mosaiiksest külamaastikust (sh 70% traditsioonilistest karjamaadest) on võsastumas. Ajaloolise maakasutuse taastamise jaoks on olulised ka metsaelupaigatüüpide ja poollooduslike koosluste inventuurid.


Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava koostamisel on kohalikud elanikud välja toonud, et traditsiooniline rannakalandus, põllumajandus ning kohalikud põlistõud ja põlissordid on hääbumas ja vajavad jõulist taaselustamist, „Elavate külamaastike“ programmi. Kaitsekorralduskava leiate siit ja kaitsekorralduskava koostamise kultuuripärandi valdkonna koosolekud leiate siit.

Samale teemale olid pühendatud ka Keskkonnaameti korraldatud 2015. aasta „Elavate külamaastike“ kampaania arutelud ja tegevused. 2016. aastal alustasime Lahemaa traditsioonilise rannakalanduse teemalisi arutelusid. Oktoobris toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“ jõudsime tõdemuseni, et Lahemaa kultuurmaastike säilimine ja edenemine sõltub siinse elanikkonna ajaloolisest looduskasutusest, mida peab igati soodustama.

Lahemaa rahvuspargi koostöökogus on loodud rannakalanduse ja jahinduse sektsioonid, mis tegelead kattuva problemaatikaga.

Kavatseme ellu kutsuda töögrupi, kes töötab välja Lahemaa traditsioonilise elulaadi säilitamise programmi - meetmed ja tegevuskava.


Avakoosolekul võtame lühidalt kokku, mis seni tehtud järgmistes valdkondades:
1. Traditsiooniline looduskasutus
2. Traditsiooniline rannakalandus
3. Põlistõud ja põlissordid


Seejärel arutame, missuguseid tegevusi ja meetmeid võiksime traditsioonilise elulaadi ja looduskasutuse edendamiseks ette võtta, sealhulgas järgmistel teemadel:
1. Ajaloolised õigused - juulikuus tehtud traditsioonilise rannakalanduse ettepanekud
2. Traditsioonilise looduskasutuse rakendusvaldkonnad – metsatöö hobustega jms
3. Mosaiikse maastikumustri hoidmine ja taastamine – loomapidamine, traditsiooniliste karjamaade (poollooduslike koosluste) hoidmine ja taastamine
4. Uuringud – traditsioonilise elulaadi uuringuid? 
5. Koolitused – 2017. aastal 5 koolituspäeva (puupaadi töötuba ja seminar). Lisaks 4 päeva traditsioonilisele elulaadile (maakülades? mida?). Lisaks tuleb mõelda 2018-2019 koolitusprogrammile.
6. Infomaterjalid?


Kutse on avatud kõigile kaasamõtlejatele!

Kohtumiseni „Elavate külamaastike“ töögrupi avakoosolekul Kolgaküla rahvamajas 9. detsembril kell 13.00-15.00! Hea oleks, kui annaksite teada oma osalusest ave.paulus@keskkonnaamet.ee

Kui te ei saa sellel kuupäeval osaleda, aga Teil on soov panustada ja häid mõtteid, siis palun saatke nad samale e-mailile enne koosolekut. Siis saame ka need mõtted arutluse alla võtta.

Kontakt:

Ave Paulus
Keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist
Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht
ave.paulus@keskkonnaamet.ee
53327893
45435 Palmse

Metsatöö hobusega 2015. Foto: Toomas Tuul

09. detsember 2016

Lahemaa mälumaastikud - üleskutse ja koosolek 9.12

Kalendrisündmus

Kallis Lahemaa rannarahvas!

Palume Teie abi Lahemaa rannakülade ajaloolis-kultuuriliselt oluliste paikade ja pärimuspaikade kaardistamisel!

Lahemaa rannakülades on kohalike kogukondade ja muuseumide eestvõttel käimas Lahemaa rannakülade kaitsekorralduslik alusuuring „Lahemaa mälumaastikud“, mille raames koostatakse külade ajaloolised õiendid, kaardistatakse kultuuriloolised paigad, kogutakse elavat kohapärimust.

Lahemaa rahvuspargi külade ajaloolis-kultuuriliste paikade inventuuri abil: 1) määratletakse külade elava pärimusega paigad ning külade jaoks ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad, sealhulgas piirkonna kaitsekorralduses väga olulised ajaloolised lautri- ja sadamakohad, küla- ja kiigeplatsid, laevaehitusplatsid, vanimad talukohad, meremärgid ja titekivid, teised külades asuvad ajaloolis-kultuuriliselt tähtsad objektid; 2) koondatakse külade ajaloolis-kultuurilised kirjeldused, sh vaimse pärandi ja elulaadi kohta; 3) talletatakse olulisemate pärimuskandjate elava pärimuse külade paikade kohta. Tegemist on Lahemaa RP kaitsekorraldusliku alusuuringuga, vajadused on kirjeldatud Lahemaa KKK-s lehekülgedel 54 ja 198- 02 :
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lisa_1_Lahemaa_RP_KKK_2016-2025.pdf

SA Käsmu meremuuseumi ja Juminda poolsaare seltsi eestvõtmisel see töö praegu käib. On koostatud külade ajaloolised õiendid, käib ajaloolis-kultuuriliste paikade määratlemine ning kohapärimuse kogumine.


Palun levitage infot oma külas ning andke teada, kui teie külas on täiendavat informatsiooni ajaloolis-kultuuriliste paikade kohta või erinevate lugudega seotud pärimuspaikade kohta. Juminda poolsare infot koondab Melika Kindel, Pärispea poolsaare infot Linda Metsaorg, Vihula valla külade infot Aarne Vaik. Mälumaastike projekti koordineerib Ingeldrin Aug. Saatke täiendusi või ettepanekuid oma piirkonna kontaktidele või Käsmu meremuusuemi meiliaadressile muuseum@kasmu.ee, infot tel: 53811608. Palume seda teha kuni 5. detsembrini. 


9. detsembril korraldame kell 16.00 Käsmu meremuuseumis külade ajaloolis-kultuurilisi paiku käsitleva arutelukoosoleku, palume sellest osa võtta.

Lahemaa ranankülade mälumaastike materjalid leiab sellelt kodulehelt:
http://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projekti-k%C3%BClade-ajaloolised-%C3%B5iendid. Tööversioonid kultuuriloolistest paikadest, süvainterjueeritavate nimekirja ja teised seotud materjalid üleskutses antud kontaktidelt.

Projekti "Lahemaa rahvuspargi rannakülade mälumaastikud" toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lapsed Käsmu rannas, taamal Lemeti kivi, 1896. Foto: Edmund Russow. Aarne Vaigu erakogu

 

 

01. november 2016

"Lahemaa turismimarsruudid" mõttekoda

Kalendrisündmus

Kolmapäeval, 9.novembril kell 14.00 on kõik matkakorraldajad, keskkonnahariduse edendajad, giidid, Lahemaa kohalikud ettevõtjad, maaomanikud, külavanemad ning looduse- ja kultuurisõbrad oodatud Lahemaa rahvuspargi keskusesse, Palmses, et osaleda arutelul rahvuspargi turismimarsruutide osas.

PÄEVAKAVA:
14:00 Lahemaa rahvuspargi turismimarsruudid - võimalikkus ja vajalikkus. (Maret Vildak, Keskkonnaamet)

14:20 Turismimarsruutide rajamise lähtealused (Ingrid Kuligina, Alutaguse matkaklubi)

15:00 Lahemaa turist - milline Sa oled? (Anne Kurepalu ja Saima Gordejeva, Lahemaa giidid)

15:40 Arutelu ja ettepanekud

Üritus on huvilistele tasuta!
Toetab SA KIK

Osalejatel palume endast võimalusel märku anda hiljemalt 8.novembriks aadressil enri dot uusna at keskkonnaamet dot ee

KUULUTUS