Traditsioonilise elulaadi töögrupi koosolek

Prindi

17.02.2017

Kutsume Teid aitama kaasa Lahemaa traditsioonilise elulaadi säilimisele ja edenemisele!

Palume Teid Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni traditsioonilise elulaadi töögrupi (nn „Elavate külamaastike“ töögrupp) koosolekule Leesi rahvamajas 17. veebruaril kell 15.00-17.00.

Töögrupp töötab välja Lahemaa traditsioonilise elulaadi säilitamise programmi - meetmed ja tegevuskava.

Kolmanda koosoleku päevakord:
Teemad: 1. Lahemaa traditsioonilise põllumajanduse uuringu sisu, 2. Lahemaa traditsioonilise põllumajanduse ja rannakalanduse koolitusprogramm ning 2017 koolitused, 3. Lahemaa rannakalanduse edendamine

Kutse on avatud kõigile kaasamõtlejatele!

Vaata teise koosoleku materjale: www.keskkonnaamet.ee/lahe/kulastajale/lahemaa-rahvuspargi-koostookogu-3/koostookogu-sektsioonide-koosolekute-protokollid-3/kultuuriparandi-sektsiooni-koosolekute-protokollid/elavate-kulamaastike-toogrupi-koosolek-2001/

Vaata esimese koosoleku materjale: http://keskkonnaamet.ee/lahe/kulastajale/lahemaa-rahvuspargi-koostookogu-3/koostookogu-sektsioonide-koosolekute-protokollid-3/kultuuriparandi-sektsiooni-koosolekute-protokollid/elavate-kulamaastike-toogrupi-avakoosolek/

Lahemaa rahvuspargi 2017. a kultuuripärandiüritused: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-kultuuriparandiuritused-2017/

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht, 5332 7893