Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide käitlemise erinõuded

Prindi

Välisõhu kaitse seaduse § 32 sätestab lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide käitlemise erinõuded. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise lubasid reguleerib keskkonnaministri 14.03.2007 määrus nr 23.

Järgmistele kemikaalidele ning nende käitlemisele kohaldatakse kemikaaliseaduse sätteid, arvestades välisõhu kaitse seaduse erisusi:

  • hoonete, nende viimistlusdetailidena ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavad värvid, lakid, välja arvatud aerosoolid,
  • sõidukite või nende osade pinnakaitsevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavad taasviimistlusmaterjalid.

Välisõhu kaitse seaduse § 32 lõige 3 sätestab eelnimetatud kemikaalide märgistusele esitatavad nõuded.

Kui ajaloolist ja kultuuriväärtust omavate hoonete ning vanasõidukite restaureerimiseks ja hooldamiseks on vaja piirväärtustele mittevastavaid eelnimetatud kemikaale, siis peab taotlema Keskkonnaametilt erandkorras turustamise, sealhulgas Euroopa Ühenduse territooriumile viimise ning kasutamise luba.

Täpsemalt kemikaalilubadest.