Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine

Prindi

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine (edaspidi lõhnaaine) välisõhu kaitse seaduse tähenduses on inimtegevusest põhjustatud välisõhku eralduv aine või ainete segu, mis võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju.

Lõhnaaine esinemise välisõhus määrab selleks moodustatud ekspertrühm rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditel. Lõhnaaine tuvastamise korral peab saasteallika valdaja koostama ja esitama lõhnaaine vähendamise tegevuskava kinnistamiseks asukohajärgsele Keskkonnaameti regioonile. Tegevuskava täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon.

Lõhnaaine esinemise määramise korra ja selleks kasutatavate meetodite loetelu ning ekspertrühma moodustamise korra ja liikmetele esitatavad nõuded on kehtestatud keskkonnaministri 02.07.2007.a. määrusega nr 50 ”Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühma moodustamise kord. Ekspertrühma liikmele esitatavad nõuded, lõhnaaine esinemise määramise kord ja määramiseks kasutatavad meetodid”.

Lõhnaainega seotud kaebusi menetleb Keskkonnainspektsioon.

Loe lisaks lõhnaainetest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Muuga sadama piirkonnas mõõdavad lõhna e-ninad, mis annavad ebameeldiva lõhna häiringust koheselt teada vastavatele asutustele. Foto: Muuga sadam