Riigikontrolli kontrolliaruanne "Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks"

Prindi

31.03.2015 avalikustas Riigikontroll kontrolliaruande "Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks". Aruandes on kajastatud Keskkonnaameti kommentaarid Riigikontrolli poolt tehtud soovitustele. Keskkonnaameti kommentaaridega on võimalik tutvuda ka siin.