Liigikaitse

Prindi

Liigikaitse eesmärk on tagada, et kõigi meil elavate tavapäraste ja iseloomulike liikide asurkonnad (ühe liigi isendite kogum teatud paigas) oleks elujõulised. Selle tagamiseks on võetud osa liike kaitse alla (aluseks Eesti punane nimestik). Vaata liikide infot andmebaasist Eesti eElurikkus.

Ohustatud liikide seisundit parandatakse tegevuskava alusel. Viimaste koostamist korraldab Keskkonnaamet kõikidele I kaitsekategooria liikidele ja nendele, kelle kaitset nõuavad rahvusvahelised lepped. Tegevuskava koostatakse ka siis, kui mingi liigi arvukust peab piirama. Tegevuskavad kiidab pärast valmimist heaks liikide tegevuskavade komisjon ning kava kinnitab keskkonnaminister.

Kinnitatud tegevuskavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel

Liigikaitse hõlmab veel kaitsealuste liikidega kauplemise keeldu, viga saanud loomade ravi, loomade rändeteede arvestamist maanteede ja rohevõrgustike planeerimisel jne.

Lendorav kuulub Eestis I kaitsekategooriasse ning teda esineb Euroopa Liidu riikidest vaid Soomes ja Eestis. Foto: harum.koh

EELIS

Prindi

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) on Keskkonnateabe keskuse poolt peetav ametlik andmebaas, mille üheks eesmärgiks on ka liigi leiukohtade arvestuse pidamine.

Tellitud liikide inventuuride puhul peavad andmed laekuma Keskkonnaametile kindlas formaadis, mis lihtsustab oluliselt andmete ülekandmist EELIS-andmebaasi. Keskkonnaametile laekunud aruanded koos liikide leiukohtadega vaadatakse üle ameti looduskaitse bioloogi poolt ning edastatakse peale töö vastuvõtmist Keskkonnateabe keskusele.