Rahvusparkide visuaalne identiteet

Prindi

Eestimaa rahvusparkide logode kasutamise juhend

Rahvuspargi logo kasutamiseks palume edastada lühike taotlus. Täpsema info leiad vasakpoolsest menüüst rubriigist Taotlus rahvuspargi logo kasutamiseks. 

Eestimaa rahvusparkide kobarlogo (eesti keeles) 

Eestimaa rahvusparkide kobarlogo (inglise keeles)

Karula rahvuspargi logo (eesti keeles)

Karula rahvuspargi logo (inglise keeles)

Lahemaa rahvuspargi logo (eesti keeles)

Lahemaa rahvuspargi logo (inglise keeles)

Matsalu rahvuspargi logo (eesti keeles)

Matsalu rahvuspargi logo (inglise keeles)

Soomaa rahvuspargi logo (eesti keeles)

Soomaa rahvuspargi logo (inglise keeles)

Vilsandi rahvusparki logo (eesti keeles)

Vilsandi rahvuspargi logo (inglise keeles)
 

Kaitse- ja hoiualad

Prindi

Seisuga 03.03.2011 on Eestis 939 kaitseala, sh 5 rahvusparki

  • Karula rahvuspark – Lõuna-Eesti kuppelmaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993)
  • Lahemaa rahvuspark – Põhja-Eesti rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1971)
  • Matsalu rahvuspark – Lääne-Eesti iseloomulike koosluste ning Väinamere looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 2004)
  • Soomaa rahvuspark – Kesk- ja Edela-Eesti soo- ja lammimaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993)
  • Vilsandi rahvuspark – Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993),

ja 354 hoiuala. Keskkonnaregistris on kõik kaitse all olevad objektid, nende kaardid ja muu lisainfo. Teavet saab ka Eesti Looduse Infosüsteemist EELIS.

Igal kaitsealal on oma kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava, hoiualal on ainult kaitsekorralduskava. Kaitset korraldades hinnatakse tegevuste mõju kaitstavale loodusväärtusele.

Kõik kaitse-eeskirjad on valitsuse määrused ja saadaval Riigi Teatajas. Kaitsekorralduskavade kohta saab lähemat infot asukohajärgsest Keskkonnaameti regioonist.

 

Viitna looduskaitseala. Foto: Imbi Mets