Jäätmed

Prindi

Jäätmed on valdkond, millega puutuvad kõik inimesed igapäevaselt kokku. Seetõttu puudutavad selles valdkonnas tehtud otsused meist igaüht.

Eestis töötab välja ja viib ellu jäätmepoliitikat Keskkonnaministeerium. Keskkonnaameti strateegiline eesmärk jäätmekäitluse valdkonnas on vähendada jäätmete teket ning nende ohtlikkust ning suurendada jäätmete taaskasutamist läbi ringlussevõtu suurendamise.

Riigi arengukavad jäätmevaldkonnas:

  1. Riigi jäätmekava 2014-2020
  2. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008–2015

Vaata veel:

Prügi metsa viimisega saastatakse keskkonda aastakümneteks. Foto: Görel Grauding